Constantijnschool
christelijk basisonderwijs
samen spelen + leren = groeien
 
Beste lezer! Welkom, u bent op de website van de Constantijnschool.

Onze school is een protestant-christelijke basisschool. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom!

Op deze site kunt u lezen en zien wat onze school de leerlingen en u te bieden heeft. 

Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek plaats en een rondleiding door de school. We bespreken wat u als ouders van de school kunt verwachten en anders 
om.
 
Wij zijn trots op onze goede n gezellige school. Samen spelen + leren = groeien. Als u vragen heeft of een toelichting wilt staat de deur altijd voor u open! 

Met hartelijke groet, mede namens het team! 
Rob Arnold
Directeur Constantijnschool

Lijnbaltoernooi groep 5:We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd lijnbal toernooi. 20 maart 2017.
We hebben maar liefst 4 prijzen gewonnen met de groep!
Daar zijn we natuurlijk super trots op!
Hier alvast een impressie.
De andere foto's zijn o.a.  met de inloopavond te bewonderen...

We vragen het de kinderen: Ieder jaar vragen we de ouders van onze school om een aantal aspecten van ons onderwijs en van onze organisatie te beoordelen. Omdat we k belang hechten aan de mening van kinderen leggen we hen eveneens enkele stellingen voor waar ze anoniem antwoord op kunnen geven. Dat gebeurt in de groepen 5 t/m 8. Dit jaar betreft het een nieuwe vragenlijst die de kinderen op de computer hebben gemaakt. Wij zijn blij dat zoveel kinderen zo tevreden zijn. We werken er met alle leerkrachten hard aan dat dit zo blijft: de Constantijnschool waar je door samen te spelen en te leren kunt groeien! Klik hier voor de uitslag van de vragenlijst>>


Veilig internet: Op onze school vinden wij het belangrijk dat kinderen goed op de hoogte zijn van internet en social media. In de groepen 5 t/m 8 worden er over dit onderwerp lessen gegeven die zijn samengesteld door Kennisnet.Deze lessen worden in de periode tussen de voorjaars- en meivakantie gegeven. Net als vorig jaar kunnen de leerlingen een diploma halen.

 
Engelse boeken:

Onlangs hebben we subsidie ontvangen van Shell Nederland Vrijwilligersfonds om onze bibliotheek uit te breiden met een voorraad Engelse boeken. Inmiddels is de eerste levering binnen. In de loop van het jaar worden er nog meer boeken aangeschaft. We willen hiermee het vak Engels een extra impuls geven waar de leerlingen van de midden- en bovenbouw veel plezier aan beleven!klik op de button voor de jarigen van maart!

Donderdag 15 maart kwam in groep 7 de amateur archeoloog Hans...
17maart2017
Sinds een aantal weken staan in de hal de Pittige Torens. We...