Constantijnschool
christelijk basisonderwijs
on(der)wijs interessant

Constantnieuws van 20 februari is weer klaar! Veel leesplezier.


 

Beste lezer!
U bent op de website van de Constantijnschool. Onze school is een protestant-christelijke basisschool. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom!
Op deze site kunt u lezen en zien wat onze school de leerlingen en u te bieden heeft. 
Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek plaats en een rondleiding door de school. We bespreken wat de ouders van de school kunnen verwachten en anders 
om.
Wij zijn trots op onze goede ιn gezellige school. Als u vragen heeft of een toelichting wilt staat de deur altijd voor u open! 
Rob Arnold

directeur


Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.

We zien de kinderen graag op maandag 2 maart 2015 weer terug op school.

 

Uitslag van de jaarlijkse vragenlijst:

Enkele weken geleden heeft u van ons de jaarlijkse vragenlijst ontvangen met het verzoek die in te vullen. We zijn heel blij dat velen van u dat hebben gedaan. Nooit eerder kregen we zoveel ingevulde lijsten terug: ruim 58%! We zijn daar heel blij mee. Bedankt!

 

Bij de verwerking hebben we als eerste aandacht besteed aan het berekenen van de gemiddelde cijfers. Die treft u in onderstaand overzicht aan. We hebben daarin de resultaten van de vijf voorgaande jaren ook meegenomen. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de ontwikkelingen in die tijd. Wat ons opvalt, is dat het een vrij stabiel beeld is. Het ene jaar 0,1 of 0,2 hoger of lager. We zijn er trots op een heel evenwichtige organisatie te zijn.

 

De komende weken worden alle opmerkingen per onderwerp verwerkt. Als er aanleiding is om een bepaald aspect in de vergadering met elkaar te bespreken dan zullen we dat doen. Via deze nieuwsbrief wordt u daarvan ook op de hoogte gehouden.  

Vragen

‘09
-
‘10

‘10

-

‘11

‘11

-

‘12

‘12

-

‘13

‘13

-

‘14

‘14

-

‘15

 

 

 

 

 

 

 

De wijze waarop wij invulling geven aan de christelijke identiteit

7,6

7,7

7,7

7,8

7,8

7,7

De veiligheid van de kinderen in en buiten de school

7,5

7,4

7,4

7,5

7,6

7,4

De hygiλne bij ons op school

6,8

6,8

6,6

6,9

6,9

6,8

De wijze waarop wij algemene informatie verschaffen

7,7

7,7

7,9

8,0

8

8,1

De wijze waarop wij, zowel in als buiten de groep, de extra zorg aan leerlingen organiseren

7,6

7,6

7,7

7.9

7,9

7,7

De wijze waarop u informatie over de ontwikkeling van uw kind ontvangt

7,6

7,4

7,6

7,8

7,8

7,7

Vindt u dat u gemakkelijk uw vragen bij ons kwijt kunt?

7,9

7,7

7,8

8,0

8

7,9

De wijze waarop wij op school omgaan met uw vragen en/of klachten

7,6

7,5

7,4

7,7

7,7

7,7

In welke mate bent u tevreden over de kwaliteit van het personeel?

 

 

7,6

7,8

7,9

7,9

7,7


 
 Column over
de zuster Klivia in ons als moeder.
Klik op de afbeelding om deze leuke column te lezen.

  Ontbijttaart!
Lekker en gezond.
klik op de afbeelding voor het recept.

De jarigen van 
februari 
2015.
klik op de afbeelding.
Kalender
27februari2015
Voorjaarsvakantie
28februari2015
Voorjaarsvakantie