Constantijnschool
christelijk basisonderwijs
samen spelen + leren = groeien
 

 
Beste lezer!
U bent op de website van de Constantijnschool. Onze school is een protestant-christelijke basisschool. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom!
Op deze site kunt u lezen en zien wat onze school de leerlingen en u te bieden heeft. 
Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek plaats en een rondleiding door de school. We bespreken wat de ouders van de school kunnen verwachten en anders 
om.
Wij zijn trots op onze goede én gezellige school. Als u vragen heeft of een toelichting wilt staat de deur altijd voor u open! 
Rob Arnold

Zeepkistenrace: Net zoals andere jaren willen we het schooljaar weer afsluiten met een gezellige activiteit voor groot en klein. Dit jaar is er werk voor u aan de winkel, want u kunt zich opgeven voor de ‘Constantijn-zeepkistenrace’! Dit is op vrijdagavond 19 juni van 18.30 uur tot 20.00 uur.
Bouw een mooie kar en doe mee! U kunt een hele nieuwe kar bouwen, maar uw skelter of kruiwagen ombouwen is ook een mogelijkheid. U kunt zich opgeven met uw gezin, maar uw kind kan ook meedoen met een groepje vriendjes of vriendinnetjes. Klik hier voor de begeleidende brief>>
Moestuinproject Brede School Molenvliet West:
Vrijdag 1 mei gingen de groep 6, 6/7 en 7 een moestuin bijhouden. Dit doen ze samen met de Franciscusschool. Voor elke school waren er 30 tuintjes van ca. 1 m2 uitgezet. Het klaarmaken van de ondergrond gaan de leerlingen zelf doen. Elke vrijdagmiddag staan er vanaf 13:00 twee vrijwilligers klaar om de kinderen wegwijs te maken en te helpen bij de werkzaamheden. De vrijwilligers heten meneer Jan en meneer Nico. Heb je nog AH plantjes of andere stekkies of zaadjes thuis liggen neem ze dan gerust mee, we zullen ze een mooi plekje geven. Een leuk project van de Brede School.  Klik hier voor de foto's>>
 

 Column over
Mega Toby en een potje met vet.
Klik op de afbeelding om deze leuke column te lezen.

Powerpancakes met blauwe bessen.

Heerlijk gezond.

klik op de afbeelding voor het recept.
De jarigen van 
begin mei 2015.

klik op de afbeelding.
Programmeren kun je leren Groep 8 heeft een paar lessen...
Hierbij de notulen van de MR-vergadering van donderdag 16 april...