Constantijnschool
christelijk basisonderwijs
on(der)wijs interessant
 
 
Beste lezer!
Hartelijk welkom op de website van de Constantijnschool. Onze school is een protestant-christelijke basisschool. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom!
Op deze site kunt u lezen en zien wat onze school de leerlingen en u te bieden heeft. 
Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek plaats en een rondleiding door de school. We bespreken wat de ouders van de school kunnen verwachten en andersom.
Wij zijn trots op onze goede én gezellige school. Als u vragen heeft of een toelichting wilt staat de deur altijd voor u open! 
Rob Arnold
directeur
 

 
Wij wensen u en jou een hele fijne vakantie en hopen iedereen op 1 september weer op school te mogen begroeten. 

 


 <<Klik op het plaatje voor de vakanties van schooljaar 2014/2015.


 

Jaaropening;
Maandag 8 september organiseren we in samenwerking met de Schoolraad een jaaropening voor alle kinderen in de hal van de school. Het thema is: “Ver weg en toch dichtbij.”

We vinden het leuk als de kinderen vanaf hun vakantieadres een kaart naar hun nieuwe groep sturen. In de groep wordt daar een slinger van gemaakt. Die slinger wordt tijdens de jaaropening in de hal opgehangen. Zowel tijdens de jaaropening als in de groep zelf wordt er aandacht aan besteed.

 

U kunt de kaart sturen naar:

Constantijnschool

T.a.v. Groep………….. of Meester/Juf…………..

Postbus 67

3440 AB Woerden


30augustus2014
LEES DEZE ZOMER E-BOOKS OP EEN TABLET MET DE VAKANTIE-BIEB -APP.
De nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014/ 2015 staat op de site.
Kalender
22augustus2014
Zomervakantie
23augustus2014
Zomervakantie
24augustus2014
Zomervakantie