Tevredenheid van leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan en ervaren dat ze in een veilige omgeving veel leren. Daarom leggen wij de kinderen in de bovenbouw jaarlijks enkele stellingen voor waar ze anoniem antwoord op kunnen geven.

In onderstaand overzicht staat het gemiddelde percentage van de groepen 5 t/m 8. De vragenlijst is in februari 2017 afgenomen.

Stelling

(helemaal) mee eens

Ik ga graag naar school

83%

Ik heb het naar mijn zin in de groep

93%

Er zijn duidelijke regels over wat wel en niet mag

94%

Ik vind dat de meester/juf voldoende optreedt als kinderen zich niet aan de regels houden

93%

Ik vind dat ik veel leer op deze school

96%

De juf/meester legt goed uit

96%

De juf/meester helpt mij als dat echt nodig is

95%

Ik krijg genoeg werk ook als ik klaar ben

86%

Ik kan goed op mijn eigen niveau werken

96%

Ik vind het spelen op het schoolplein leuk

94%

niet of nauwelijks

In de afgelopen tijd ben ik uitgescholden of bedreigd

97%

In de afgelopen tijd ben ik gepest

92%

In de afgelopen tijd ben ik bang geweest

97%

Wij zijn blij dat zoveel kinderen zo tevreden zijn. We werken er met alle leerkrachten hard aan dat dit zo blijft: de Constantijnschool waar je door samen te spelen en te leren kunt groeien!