Tevredenheidvan ouders

Ieder jaar leggen wij de ouders van onze school een aantal vragen voor. De antwoorden zijn voor ons een belangrijk instrument om vast te stellen hoe bepaalde zaken en ontwikkelingen op onze school door hen gewaardeerd worden.

In onderstaand schema ziet u in de rechterkolom de cijfers van dit jaar. De vragenlijst is afgenomen in februari. Ook ziet u de scores van de voorgaande vier jaar. Die cijfers laten zien dat de scores van dit jaar geen uitzondering zijn. We zijn er trots op zo’n stabiele en goed scorende school te zijn!

Dit jaar waren er 4 nieuwe vragen. De scores van drie ervan staan in dit overzicht. We zijn erg tevreden met uw waardering t.a.v. de mogelijkheid om in bepaalde groepen het 10-minutengesprek samen met uw kind en de leerkracht te voeren en uw waardering t.a.v. de informatievoorziening rondom het 5 gelijke-dagen model. De resultaten (zowel de score als de eventuele opmerkingen) van de vraag over het naschools activiteitenaanbod geven we door aan de organisatie van die activiteiten, Welzijn Woerden.

Tot slot. Naast het geven van cijfers geven ouders soms ook een toelichting. Alle opmerkingen worden door ons geïnventariseerd. Dat geldt ook voor reacties op de 4e extra vraag “Wat wilt u verder nog aan ons kwijt.” Als blijkt dat er aanleiding is om bepaalde zaken in het team te bespreken dan doen we dat. Via onze nieuwsbrief houden we u daarvan op de hoogte.

Vragen

12-

13

13-

14

14-

15

15-

16

16-

17

De wijze waarop wij invulling geven aan de christelijke identiteit

7,8

7,8

7,7

7,7

7,6

De veiligheid van de kinderen in en buiten de school

7,5

7,6

7,4

7,5

7,6

De hygiëne bij ons op school

6,9

6,9

6,8

7,0

6,9

De wijze waarop wij algemene informatie verschaffen

8,0

8,0

8,1

8,2

8,3

De wijze waarop wij, zowel in als buiten de groep, de extra zorg aan leerlingen organiseren

7.9

7,9

7,7

7,8

7,8

De wijze waarop u informatie over de ontwikkeling van uw kind ontvangt

7,8

7,8

7,7

7,8

7,7

Vindt u dat u gemakkelijk uw vragen bij ons kwijt kunt

8,0

8,0

7,9

8,1

7,9

De wijze waarop wij op school omgaan met uw vragen en/of klachten

7,7

7,7

7,7

7,9

7,8

In welke mate bent u tevreden over de kwaliteit van het personeel?

7,9

7,9

7,7

7,7

7,9

De mogelijkheid het 10-minutengesprek met de leerkracht samen met uw kind te kunnen voeren

7,6

De informatieverstrekking rondom het 5 gelijke-dagen model

7,9

Het naschools activiteitenaanbod

7,5

Percentage ingevulde lijsten

51%

53%

58%

45%

58%