Ziek melden


Is uw kind ziek en kan het niet naar school komen? Wij zijn daar graag van op de hoogte. We vragen u in dat geval de ziekmelding voor schooltijd telefonisch door te geven (0348 - 42 25 67) of rechtstreeks te mailen met de leerkracht van uw kind.

Ook horen we graag als een kind door omstandigheden iets later naar school komt of iets eerder wordt opgehaald. U kunt dit met de leerkracht van uw kind afstemmen.