Een actieve school

Natuurlijk vindt het leren in deze acht jaren niet alleen plaats in de groep van uw kind, maar ook binnen de school en daarbuiten. Wij streven ernaar dat uw kind betekenisvol en met plezier leert.

Het Constantijntheater

Enkele keren per jaar organiseren we voor de kinderen van de onder- en bovenbouw ons unieke Constantijntheater. Tijdens deze voorstellingen zingen kinderen een lied, wordt er door hen toneelgespeeld, gegoocheld of muziek gemaakt. Wij stimuleren dat zo veel mogelijk kinderen een bijdrage leveren en vinden het fijn als ouders hierbij aanwezig zijn.

Sportsterren

Wij vinden het belangrijk dat kinderen tijdens het buiten spelen op een ongedwongen en vrije manier kennis maken met veel verschillende sport- en spelsituaties. Hiervoor maken wij gebruik van Sportsterren.

Sportsterren deelt het speelplein op in vijf speelzones. Elke zone heeft een eigen speelthema en een eigen kleur. Daarnaast hebben wij de beschikking over een grote kist vol sport- en spelmaterialen. Voor elke speelzone zitten er meerdere materialen in de kist. Er zijn vijf verschillende kisten: allemaal met dezelfde structuur, maar steeds met ander sport- en spelmateriaal. Na elke schoolvakantie ontvangen we een nieuwe kist, waardoor de variatie in materialen zeer groot is. Buiten spelen met andere kinderen is zo iedere keer weer leuk!

Groepsdoorbroken activiteiten

Een aantal keer per jaar organiseren wij activiteiten waarbij kinderen uit alle leerjaren met elkaar samenwerken. Dat kan tijdens een spelletjesmiddag, een speurtocht of bij activiteiten op een creamiddag. Elk onderdeel wordt uitgevoerd door een groepje van ongeveer 10 kinderen. Oudere kinderen helpen jongere, en omgekeerd. Ieders talent komt volop aan bod. Deze activiteiten kunnen we organiseren dankzij de enorme groep ouders die ons daarbij helpt.

Gezelschapsspelletjes

Op je beurt wachten, omgaan met winst of verlies, een ander kind helpen.  Onder leiding van ouders leren kinderen van groep 1/2 in kleine groepjes gezelschapsspelletjes te spelen. Een half uur om de twee weken waar veel kinderen naar uitkijken.

Projectonderwijs

Iedere twee jaar wordt een project georganiseerd waar alle groepen een bijdrage aan leveren. Tijdens de projectweek kunnen kinderen uit meerdere groepen samenwerken. Dit jaar was het thema ‘Wetenschap en Techniek’. De leerlingen zijn op bedrijfsbezoek geweest, hebben demonstraties gezien, de Technobiel bezocht, een ontwerp gemaakt en gebouwd met LEGO Mindstorms, een knikkerbaan gemaakt of een maquette, proefjes gedaan en nog veel meer. Zo ontdekken de kinderen dat techniek heel breed is.

Tijdens de afsluitende projectavond worden de ouders uitgenodigd om alle resultaten te bekijken. Dat is iedere keer weer een groot succes.

Voorstellingen

Om creativiteit, probleemoplossende vaardigheden, samenwerking en culturele interesse te stimuleren bezoeken alle kinderen van onze school één of meerdere keren een dans-, toneel- of muziekvoorstelling. Ook gaan verschillende groepen jaarlijks naar een museum. Deze activiteiten worden georganiseerd door de KUVO.

Natuurexcursies

Meerdere groepen nemen deel aan de excursies die door Natuur- en Milieueducatie worden georganiseerd. Het gaat met name om een bezoek aan het Oortjespad en de  lente- en slootjesexcursie.

Ook worden er materialen ter beschikking gesteld ter ondersteuning van biologie- en natuurkundige lessen. Onze school maakt graag gebruik van het educatieve aanbod. Zo wordt het leren in de groep ondersteund door de (dagelijkse) werkelijkheid.

Bibliotheek

Leerlingen van groep 3 en 6 krijgen jaarlijks een rondleiding door de regiobibliotheek. Tijdens het bezoek staat het (voor)lezen centraal en krijgen de kinderen voorlichting over de bibliotheek. Ook op onze school beschikken we over een bibliotheek. Dagelijks kunnen de kinderen onder begeleiding van ouders een boek lenen om in de klas te lezen.

Tijdens de Kinderboekenweek staat boekpromotie extra in de belangstelling. Samen met de OR worden dan stimulerende activiteiten voor de kinderen georganiseerd.

Sponsoring

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het St. Antonius Ziekenhuis gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt! 

Het BeterBoek 

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.