Voor- en naschoolse opvang

De Constantijnschool heeft de opvang van kinderen buiten schooltijd goed geregeld. BSO ‘De Rakkers’ van KMN Kind & Co biedt op 300 meter afstand van ons gebouw opvang.  

Op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30 tot 08.30 is er gelegenheid om uw kind voor schooltijd naar de opvang te brengen.  De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht naar de leerkracht goed verloopt.

Alle schooldagen en in de vakanties is er naschoolse opvang. De kinderen van de Constantijnschool verzamelen om 14.00 uur op het schoolplein en lopen onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers naar 'De Rakkers.' In een zoveel mogelijk huiselijke sfeer staat vakbekwame leiding borg voor een stimulerend en kindvriendelijk klimaat. In hetzelfde gebouw is ook een peuterzaal gevestigd.

Voor meer informatie en een inschrijfformulier kunt u terecht op www.kmnkindenco.nl.