Een veilige omgeving

Om tot een volwaardig mens op te kunnen groeien, is een goede sfeer belangrijk. We streven naar een vriendelijk en veilig klimaat op school. Orde, regelmaat en grenzen horen daar ook bij.

Pestprotocol

Wij willen dat er op onze school niet wordt gepest. Pestgedrag is schadelijk, zowel voor de slachtoffers als voor de pesters. Wanneer er signalen van pesten zijn dan wordt dit direct door ons aangepakt. Er is sprake van een nauwe samenwerking tussen leerkrachten, directie, ouders en kinderen. In ons Anti-Pestprotocol worden alle stappen nauwkeurig beschreven. 

Schoolafspraken

Op school hebben wij afspraken gemaakt over het omgaan met elkaar. Een van de afspraken is, dat in elke groep aan het begin van een nieuw schooljaar groepsregels worden besproken. De regels, die vooral uit de kinderen komen, worden opgeschreven en op een goed zichtbare plaats opgehangen. De leerlingen uit de hogere groepen krijgen een kopie van deze afspraken mee naar huis.

Gedurende het jaar worden afspraken die gemaakt zijn regelmatig opnieuw onder de aandacht gebracht. Zo werken we aan een klimaat waarin kinderen zich veilig voelen. Pestgedrag willen we voorkomen!

Goed Gedaan

Door alle contacten die uw kind op school heeft met andere kinderen, tijdens groepsprocessen in de klas of het buiten spelen, ontwikkelt hij of zij zich sociaal en emotioneel. Onze methode ‘Goed Gedaan’ leert kinderen om te gaan met eigen gevoelens en die van een ander. Hierdoor wordt uw kind zelfstandiger en voelt het zich verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Deze methode wordt in alle groepen gebruikt.

We realiseren ons dat we hiermee niet alles kunnen voorkomen. We stellen het daarom zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van alle signalen die u zelf (wellicht via uw kind) opvangt. Op deze manier wordt het bovenal een gezamenlijke inspanning.

Bij ieder thema hoort een ouderbrief. Hierin wordt u geïnformeerd over de inhoud van de verschillende lessen. Hieronder vindt u de link naar de ouderbrieven. Met deze informatie kunt u thuis met uw kind(eren) verder praten over het thema.

 

Ouderbrieven:

Groep 1
les 1:   
les 2:   
les 3:   
les 4:   
les 5:  
les 6:   
les 7:   
les 8:
les 9:  
les 10:
les 11: 
les 12:
les 13:
les 14: 
les 15:
les 16:     
  Groep 2
les 1:   
les 2:  
les 3:  
les 4:   
les 5:  
les 6:   
les 7:   
les 8:   
les 9:   
les 10: 
les 11: 
les 12: 
les 13:
les 14: 
les 15: 
les 16: 
  Groep 3
les 1:   
les 2:   
les 3:  
les 4: 
les 5:  
les 6:  
les 7:   
les 8:   
les 9:   
les 10: 
les 11: 
les 12: 
les 13: 
les 14:
les 15:
les 16: 
         
Groep 4
les 1: les 2:   
les 3:
les 4:   
les 5:  
les 6:  
les 7:  
les 8:  
les 9:   
les 10: 
les 11:
les 12: 
les 13: 
les 14: 
les 15: 
les 16: 
      Groep 5
les 1:  
les 2:   
les 3:   
les 4:   
les 5:   
les 6:   
les 7:   
les 8:   
les 9:  
les 10: 
les 11:
les 12: 
les 13:
les 14:
les 15: 
les 16: 
         
Groep 6
les 1:  
les 2:   
les 3:   
les 4:   
les 5:  
les 6:   
les 7:   
les 8:   
les 9:   
les 10: 
les 11:
les 12: 
les 13: 
les 14:
les 15: 
les 16: 
  Groep 7
les 1:   
les 2:   
les 3:   
les 4:  
les 5:  
les 6:   
les 7:   
les 8:   
les 9:   
les 10: 
les 11: 
les 12: 
les 13: 
les 14:
les 15: 
les 16: 
  Groep 8
les 1:   
les 2:   
les 3:   
les 4:   
les 5:  
les 6:   
les 7:   
les 8:   
les 9:   
les 10: 
les 11: 
les 12: 
les 13: 
les 14: 
les 15: 
les 16: