Chromebooks

Met de inzet van chromebooks heeft het gebruik van computers in ons leerstofaanbod een extra impuls gekregen. In de groepen 3 t/m 8 is het nu voor een leerkracht mogelijk om met alle kinderen opdrachten te maken. 

Het chromebook wordt ingezet bij de afname van toetsen bij rekenen en Engels, voor het oefenen van reken- en spellingopgaven, woordenschat en o.a. het maken van werkstukken. De kinderen beschikken over een eigen set met oortjes, zodat ze rustig kunnen werken en eventuele geluidsfragmenten goed kunnen beluisteren.

In groep 1-2

In de groepen 1-2 wordt het chromebook ook ingezet, maar dan in kleine groepjes. Iedere leerkracht beschikt over 5 exemplaren. Door middel van het keuzekaartje op het planbord kunnen de kinderen het kiezen. Er wordt gewerkt aan onderdelen van het programma Kleuterplein.

Leuk én verantwoord

Het is duidelijk te merken dat kinderen én leerkrachten in alle groepen veel plezier beleven aan het gebruik van de chromebooks. Naast het oefenen van de leerstof wordt er óók gewerkt aan de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen: zelf halen en  brengen van de chromebooks, het opstarten, inloggen en afsluiten zijn vaardigheden waar ook een beroep op wordt gedaan.

Samenwerken

Op onze school vinden wij het erg belangrijk dat leerlingen samenwerken. Gelukkig blijft dat met de komst van het chromebook mogelijk. Leerlingen kunnen met elkaar tegelijkertijd aan bepaalde opdrachten werken. Ook kunnen oudere kinderen jongere kinderen helpen bij het maken van presentaties of documenten. Kortom: leren blijft ontzettend leuk!