Chromebooks

Het gebruik van chromebooks heeft een vaste plek in ons leerstofaanbod. 

Vanaf groep 3 beschikt ieder kind over een eigen chromebook. Het chromebook wordt ingezet bij het oefenen van reken- en spellingopgaven, woordenschat, Engels en het maken van werkstukken. De kinderen beschikken over een koptelefoon of een set oortjes, zodat ze eventuele geluidsfragmenten goed kunnen beluisteren.

In de groepen 1-2 wordt het chromebook ook ingezet, maar dan in kleine groepjes. Iedere leerkracht heeft hiervoor een aantal exemplaren in het eigen lokaal. Door middel van het keuzekaartje op het planbord kunnen de kinderen  kiezen voor het werken met het chromebook. Er wordt dan gericht gewerkt aan onderdelen van het programma Kleuterplein.

Leuk én verantwoord

Het is duidelijk te merken dat kinderen én leerkrachten in alle groepen veel plezier beleven aan het gebruik van de chromebooks. Naast het oefenen van de leerstof wordt er óók gewerkt aan de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen: zelf halen en brengen van de chromebooks, het opstarten, inloggen en afsluiten zijn vaardigheden waar ook een beroep op wordt gedaan.

Samenwerken

Op onze school vinden wij het erg belangrijk dat leerlingen samenwerken. Gelukkig blijft dat met de komst van het chromebook mogelijk. Leerlingen kunnen met elkaar tegelijkertijd aan bepaalde opdrachten werken. Ook kunnen oudere kinderen jongere kinderen helpen bij het maken van presentaties of documenten. Kortom: leren blijft ontzettend leuk!