Wat ons beweegt

De Constantijnschool is constant in beweging en gaat met de tijd mee. Het gemotiveerde team heeft - in het belang van ons onderwijs en de kinderen - nagedacht over belangrijke doelen voor de komende vier jaar.

21e-eeuwse vaardigheden

Wij vinden het belangrijk om de komende jaren leerdoelen en werkvormen te koppelen aan 21e-eeuwse vaardigheden, waaronder het leren leren, creativiteit, samenwerken, onderzoekend leren en ontwerpend leren. De rol van de leraar krijgt, naast het overdragen van kennis, steeds meer het karakter van een begeleider.

Het is belangrijk dat kinderen in toenemende mate eigenaar worden van hun eigen leerproces. Wij betrekken kinderen daarom bij sommige 10-minutengesprekken om samen met de ouder(s) en de leerkracht de doelen af te stemmen.

In het onderwijsaanbod sturen we steeds meer aan op gepersonaliseerd leren. Het gebruik van digitale middelen speelt daarin een belangrijke rol.

leerKRACHT                                                                                                                      

Om aan deze doelen te werken heeft het team van de Constantijnschool zich aangesloten bij stichting leerKRACHT. De werkwijze van deze stichting is gebaseerd op:

  • succesvolle onderwijsverbeteringen in het buitenland;
  • kennis van adviesbureau McKinsey in veranderingsprocessen;
  • ervaringen die Nederlandse scholen hebben opgedaan sinds de start in 2012.

In de aanpak van leerKRACHT staan drie processen (kerninterventies) centraal:

  • frequent lesbezoek bij elkaar met aansluitend een feedbackgesprek;
  • gezamenlijke lesvoorbereidingen (in tweetallen);
  • bordsessies (kort overleg met een kleine groep personeelsleden) om verbeteracties met elkaar te bespreken.

Onderlinge samenwerking in het team speelt in de werkwijze van leerKRACHT een heel grote rol. Leraren op onze school kijken veelvuldig bij elkaar in de klas, geven elkaar feedback, bereiden samen lessen voor en denken gestructureerd na over resultaten en verbetermogelijkheden.