Sfeer en omgang

Onze school wil voor kinderen, ouders en leerkrachten een geordende én gezellige samenleving zijn. Wij streven ernaar dat iedereen zich thuis voelt, maar tegelijkertijd beseft dat we rekening houden met elkaar. Vandaar dat we belang hechten aan een duidelijke organisatie. Daarbinnen gaan leerkrachten, leerlingen en ouders op een positieve manier met elkaar om.

‘Goed Gedaan’

In alle groepen gebruiken we de methode ‘Goed Gedaan’ om kinderen te leren omgaan met eigen gevoelens en die van een ander. Op deze manier oefenen zij hun sociaal-emotionele vaardigheden. Bijvoorbeeld hoe ze op een goede manier contact kunnen maken met andere kinderen.

Het samen oplossen

Bij problemen leren we de kinderen te vertellen wat er gebeurd is. Dit laatste kan best moeilijk zijn, maar is toch nodig om helderheid en inzicht te krijgen. En als we dan samen een manier gevonden hebben om met een bepaalde situatie om te gaan, leert het kind dat in de praktijk toe te passen.

Het gevolg van deze aanpak is dat kinderen steeds zelfstandiger worden en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag. Dit draagt in grote mate bij aan de prettige en veilige sfeer op school.