Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken. De OR helpt bij de organisatie van onder andere het schoolreisje, het sinterklaasfeest, de Avond4daagse en het versieren van de school bij feestelijkheden. Daarnaast draagt de OR financieel bij aan onder andere KUVO-voorstellingen en de aanschaf van bibliotheekboeken.

De OR vergadert 6 keer per jaar. Dan wordt de organisatie van de op handen zijnde activiteiten besproken. In de vergadering is 1 vast lid van het team aanwezig.

Ouderbijdrage

De OR is verantwoordelijk voor het innen en beheren van het budget. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022/2023  is € 28,50  per kind. Graag ontvangen wij dit bedrag voor 1 november 2023 op: NL27 RABO 0128 0414 12 t.n.v. ouderraad Constantijnschool in Woerden, o.v.v. naam & groep van uw kind(eren).

Aan alle ouders waarvan het kind instroomt tussen januari en mei 2024 vragen wij een bijdrage van € 14,25 per kind.

 

Samenstelling schooljaar 2023/2024:

 • Thessa Voorend (penningmeester)
 • Lianne Verhagen (secretaris)
 • Rachel Hanegraaf (voorzitter)

Overige leden:

 • Jaimy Kool
 • Debby de Groot
 • Maartje van Ballengooijen
 • Jessica Pauw
 • Michelle van Oostrum
 • Madelief de Bruijn
 • Jolanda van der Rijst
 • Lily Schoenmaker
 • Sina de Kuiper
 • Marieke van Pelt

 

Verkoop schoolshirt/schoolpolo/Constantijnshirt/Constantijnpolo:

Maat 128

Deze maat krijgt ieder kind wat nieuw bij ons school komt van school en anders te koop bij Danita.

Maat 140 en maat 164
Te koop bij Maartje van Ballegooijen
Bereikbaar via app/sms/telefoon 06-13368538

De kosten zijn € 15,00  per stuk.
 

Wilt u het jaarverslag 2023 en financieel overzicht 2023 lezen?