Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken. De OR helpt bij de organisatie van onder andere het schoolreisje, het sinterklaasfeest, de Avond4daagse en het versieren van de school bij feestelijkheden. Daarnaast draagt de OR financieel bij aan onder andere KUVO-voorstellingen en de aanschaf van bibliotheekboeken.

De OR vergadert 6 keer per jaar. Dan wordt de organisatie van de op handen zijnde activiteiten besproken. In de vergadering zijn twee vaste leden van het team aanwezig.

Ouderbijdrage

De OR is verantwoordelijk voor het innen en beheren van het budget. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021  is € 27,00  per kind. Graag ontvangen wij dit bedrag voor 1 november op: NL27 RABO 0128 0414 12 t.n.v. ouderraad Constantijnschool in Woerden, o.v.v. naam & groep van uw kind(eren).

Aan alle ouders waarvan het kind instroomt tussen januari en mei 2020 vragen wij een bijdrage van € 13,50 per kind.

 

Samenstelling schooljaar 2021/2022:

 • Thessa Voorend (penningmeester)
 • Lianne Verhagen (secretaris)
 • Lieke Janssen (voorzitter)

Overige leden:

 • Jaimy Kool
 • Martiske Verheul
 • Moniek van den Wijngaard
 • Debby de Groot
 • Maartje van Ballengooijen
 • Jessica Pauw
 • Rachel Hanegraaf
 • Michelle van Oostrum
 • Madelief de Bruijn
 • Jolanda van der Rijst

 

Verkoop schoolshirt/schoolpolo/Constantijnshirt/Constantijnpolo:

Maat 128

Deze maat krijgt ieder kind wat nieuw bij ons school komt van school en anders te koop bij Danita.

Maat 140 en maat 164
Te koop bij Maartje van Ballegooijen
Bereikbaar via app/sms/telefoon 06-13368538

De kosten zijn € 7,50 per stuk.
 

Wilt u het jaarverslag en financieel overzicht van 2019 lezen? Klikt u hier: