Tevredenheid van leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan en ervaren dat ze in een veilige omgeving veel leren. Daarom leggen wij de kinderen in de bovenbouw jaarlijks enkele stellingen voor waar ze anoniem antwoord op kunnen geven. Dit is de meest recente uitkomst.

In onderstaand overzicht staat het gemiddelde percentage van de groepen 5 t/m 8.

 

Stelling

(helemaal) mee eens

Ik voel mij veilig op school 92%
Mijn relatie met andere leerlingen is goed 90%
   

Stelling

niet of nauwelijks

In mijn beleving wordt er op school gepest 95%
Ik heb zelf last van pestgedrag 98%

Wij zijn blij dat zoveel kinderen zo tevreden zijn. We werken er met alle leerkrachten hard aan dat dit zo blijft: de Constantijnschool waar je door samen te spelen en te leren kunt groeien!