Tevredenheid van leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan en ervaren dat ze in een veilige omgeving veel leren. Daarom leggen wij de kinderen in de bovenbouw jaarlijks enkele stellingen voor waar ze anoniem antwoord op kunnen geven. Deze vragenlijst is in februari 2018 afgenomen.

In onderstaand overzicht staat het gemiddelde percentage van de groepen 5 t/m 8.

 

Stelling

(helemaal) mee eens

Ik heb het naar mijn zin in de groep95%
Er zijn duidelijke regels over wat wel en niet mag96%
Ik vind dat de meester/juf voldoende optreedt als kinderen zich niet aan de regels houden91%
Ik vind dat er een goede sfeer in de klas is89%
Ik vind dat ik veel leer op deze school90%
De juf/meester legt goed uit94%
De juf/meester helpt mij als dat echt nodig is94%
Ik kan goed op mijn eigen niveau werken96%
  

Stelling

niet of nauwelijks

In de afgelopen tijd ben ik uitgescholden of bedreigd99%
In de afgelopen tijd ben ik gepest95%
In de afgelopen tijd ben ik bang geweest96%
In de afgelopen tijd last van schoppen, slaan98%
In de afgelopen tijd gepest op internet, app99%

Wij zijn blij dat zoveel kinderen zo tevreden zijn. We werken er met alle leerkrachten hard aan dat dit zo blijft: de Constantijnschool waar je door samen te spelen en te leren kunt groeien!