Wat wij uw kind bieden

De Constantijnschool biedt goed onderwijs in een stimulerende en uitdagende omgeving. Wij richten ons op de ontwikkeling van het talent in ieder kind.

Onze missie is: samen spelen + leren = groeien. Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen talent, maar we hebben elkaar nodig om te kunnen groeien.

Om die omgang met elkaar zo goed mogelijk te laten verlopen, is er beleid ontwikkeld om op een positieve manier met elkaar om te gaan. We stimuleren verantwoord gedrag door samen met de leerlingen goede afspraken te maken en deze in regels vast te leggen. Onze school wil voor kinderen, ouders en leerkrachten een gezellige en geordende samenleving zijn. Iedereen moet zich thuis voelen, maar tegelijkertijd beseffen dat we rekening moeten houden met elkaar. Vandaar dat we belang hechten aan een duidelijke organisatie.

Goed onderwijs

In februari 2018 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school. Op basis van de aangeleverde documenten, klassenbezoeken en gesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten hebben wij het predikaat GOED ontvangen. Met deze beoordeling zijn wij uiteraard heel blij. 

De inspectie noemt in haar rapport dat de volgende aspecten kenmerkend zijn voor onze school:                                                                           

  • De kwaliteit van de extra ondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben.

  • Het warme en stimulerende pedagogisch klimaat.

  • De gezamenlijkheid en planmatigheid waarmee directie en team continu werken aan het verbeteren van het onderwijs.

  • De wijze waarop de school ouders nadrukkelijk betrekt bij de schoolontwikkeling van hun kind.

  • De goede samenwerking met partners rond de school om bij te dragen aan een doorgaande lijn voor alle leerlingen.       

           

                                                                                            

Onderwijs op maat

Op de Constantijnschool staat de ontwikkeling van ieder kind centraal. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Sommige kinderen hebben behoefte aan extra aanbod, omdat ze meer of moeilijkere leerstof aankunnen. Andere kinderen hebben misschien juist meer hulp nodig bij de basisstof. Door de lesstof af te stemmen op de behoeften van uw kind geven wij onderwijs op maat. Goede en uitdagende methoden en gebruik van ICT-middelen die prikkelen tot onderzoeken horen hierbij. Ons onderwijs sluit aan bij de individuele ontwikkeling en mogelijkheden van uw kind.

Leerstofaanbod

In elk leerjaar krijgen alle kinderen een gedifferentieerd leerstofaanbod. We geven instructie op meerdere niveaus waarbij gebruik gemaakt wordt van instructietafels; immers niet ieder kind heeft evenveel uitleg nodig. Kinderen die de stof snel kunnen verwerken gaan daarna verder met moeilijker materiaal.

Plusactiviteiten

Er zijn diverse plusactiviteiten voor kinderen die meer aankunnen. Deze activiteiten zoals Spaans, Filosoferen, Techniek, PowerPoint, Schaken en Kien. Deze activiteiten bieden we met hulp van studenten en ouders aan en vinden buiten de groep plaats. Kinderen beleven hier veel plezier aan.

Pittige torens

Zowel individueel als in kleine groepjes werken kinderen aan de projecten uit de Pittige Plus Torens. Dit kleurrijke meubel zit boordevol pittige, creatieve projecten en materialen die een echte uitdaging bieden. Mede door de inzet van deze materialen leren kinderen leren, plannen en reflecteren.

Onderzoeksgroep

Op onze school zijn twee onderzoeksgroepen actief. Er is een onderzoeksgroep voor kinderen van groep 5 en 6 en één voor kinderen van groep 7 en 8. De kinderen in de onderzoeksgroep gaan met echte onderzoeksvragen aan het werk. Dit vraagt veel van hun inzet, doorzettingsvermogen en creativiteit. Na een intensief proces ontstaan er mooie eindproducten. Die producten worden door de leerlingen veelal aan de eigen groep gepresenteerd.

Extra begeleiding

Kinderen die meer hulp nodig hebben, krijgen de basisstof aangeboden op een manier die bij hen past. In de groepsplannen staat aangegeven hoe met uw kind gewerkt wordt en welke taken het maakt. Extra zorg en begeleiding bij de uitvoering hiervan kunnen binnen en buiten de groep geboden.

Afstemming en eigenaarschap

Om de betrokkenheid op hun eigen ontwikkeling te vergroten voeren leerkrachten afstemmingsgesprekken met de kinderen. In dat gesprek wordt uw kind gevraagd wat het nodig heeft om de volgende stap in zijn ontwikkeling te maken.

Vanaf groep 3 bespreken we de ontwikkeling van ieder kind in een 10-minutengesprek, waaraan het kind, de ouder(s) en de leerkracht een bijdrage leveren. Door heldere afspraken met elkaar te maken, leren we uw kind eigenaar te worden van het eigen leerproces.