Klachtenregeling

De school zoekt altijd met u naar een oplossing bij problemen en klachten. Komt u er met de betrokken leerkracht of medewerker niet uit? Neem dan contact op met de directeur.

Als het resultaat na diverse gesprekken niet naar uw tevredenheid is, kunt u als ouder een klacht indienen. Hiervoor zijn de SPCO-scholen aangesloten bij een landelijke klachtencommissie van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)

Postbus 82324 / Gebouw Tauro, Koninginnengracht 19

2508 EH Den Haag / 2514 AB Den Haag

Tel: (070) 386 16 97

info@gcbo.nl

www.gcbo.nl