Muziek

Voor het muziekonderwijs werken we op onze school samen met medewerkers van Het Klooster. Voor alle leerjaren is een aantrekkelijk aanbod samengesteld.

Groep 1 t/m 4

M.b.v. een vakdocent wordt er wekelijks een half uur muziekles gegeven met de aanpak “Hallo Muziek.” De leerkrachten in deze groepen doen actief mee, zodat zij nog meer bekwaam worden in het geven van de lessen. De leerkracht neemt zo steeds meer de rol over van de vakdocent.

Groep 5 t/m 8

De bovenbouw groepen werken met de (digitale) methode Eigenwijs. Ook geeft de vakdoent per groep 8 lessen muziek. Verder wordt er het komende jaar gewerkt met muzikale projecten:

  • Groep 5: Snaar, Blaas en Slag.

  • Groep 5 en 6: Instrumenten workshop.

  • Groep 7: Percussie dans en zang.

  • Groep 8: Spelen in een popband.

 

De Constantijnschool: Dáár zit muziek in!