Tevredenheidvan ouders

Begin februari heeft u de gelegenheid gekregen om de jaarlijkse vragenlijst in te vullen. Voor ons is deze vragenlijst altijd een belangrijk instrument om vast te stellen hoe u bepaalde zaken en ontwikkelingen op onze school waardeert. De respons was dit jaar heel erg hoog: maar liefst 69% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld. Bedankt daarvoor!

In onderstaand schema ziet u in de rechterkolom de cijfers van dit jaar. Ook ziet u de scores van de voorgaande vier jaar. De cijfers geven een mooi constant beeld van uw waardering voor onze school en het zijn nog steeds cijfers waar we trots op zijn.

De bij de enquête gemaakte opmerkingen worden door ons allemaal bekeken. Als blijkt dat er aanleiding is om bepaalde zaken in het team te bespreken of op bepaalde gebieden actie te ondernemen, dan doen we dat. Via deze nieuwsbrief houden we u daarvan op de hoogte.

 

Vragen

13-

14

14-

15

15-

16

16-

17

17-

18

      

De wijze waarop wij invulling geven aan de christelijke identiteit

7,8

7,7

7,7

7,6

7,7

De veiligheid van de kinderen in en buiten de school

7,6

7,4

7,5

7,6

7,5

De hygiëne bij ons op school

6,9

6,8

7,0

6,9

6,8

De wijze waarop wij algemene informatie verschaffen

8,0

8,1

8,2

8,3

8,2

De wijze waarop wij, zowel in als buiten de groep, de extra zorg aan leerlingen organiseren

7,9

7,7

7,8

7,8

7,8

De wijze waarop u informatie over de ontwikkeling van uw kind ontvangt

7,8

7,7

7,8

7,7

7,4

Vindt u dat u gemakkelijk uw vragen bij ons kwijt kunt

8,0

7,9

8,1

7,9

8,0

De wijze waarop wij op school omgaan met uw vragen en/of klachten

7,7

7,7

7,9

7,8

7,7

In welke mate bent u tevreden over de kwaliteit van het personeel?

7,9

7,7

7,7

7,9

8,0

De mogelijkheid het 10-minutengesprek met de leerkracht samen met uw kind te kunnen voeren

   

7,6

7,5

De informatieverstrekking rondom het 5 gelijke-dagen model

   

7,9

 

Het naschools activiteitenaanbod

   

7,5

7,2
      
      

Percentage ingevulde lijsten

53%

58%

45%

58%

69%