Tevredenheidvan ouders

Begin februari heeft u de gelegenheid gekregen om de jaarlijkse vragenlijst in te vullen. Voor ons is deze vragenlijst altijd een belangrijk instrument om vast te stellen hoe u bepaalde zaken en ontwikkelingen op onze school waardeert. De respons was dit jaar heel erg hoog: maar liefst 75% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld. Daar zijn wij heel erg blij mee.  Bedankt daarvoor!

In onderstaand schema ziet u in de rechterkolom de cijfers van dit jaar. Ook ziet u de scores van de voorgaande vier jaar. De cijfers geven een mooi constant beeld van uw waardering voor onze school. Door de hoge respons hebben deze cijfers nóg meer waarde voor ons. We zijn dan ook trots op deze beoordeling!

De bij de vragenlijst gemaakte opmerkingen worden door ons allemaal geanalyseerd. Als blijkt dat er aanleiding is om bepaalde zaken in het team te bespreken of op bepaalde gebieden actie te ondernemen, dan doen we dat. Via deze nieuwsbrief houden we u daarvan op de hoogte.

Nu al kunnen we melden dat in de zomervakantie de toiletgroepen in het oude gedeelte van de school worden gerenoveerd. Wij hopen dat dit volgend jaar zal bijdragen aan een hogere beoordeling en minder opmerkingen bij het aspect hygiëne.

 

Vragen

14-

15

15-

16

16-

17

17-

18

18-

19

De wijze waarop wij invulling geven aan de christelijke identiteit

7,7

7,7

7,6

7,77,8

De veiligheid van de kinderen in en buiten de school

7,4

7,5

7,6

7,57,7

De hygiëne bij ons op school

6,8

7,0

6,9

6,86,7

De wijze waarop wij algemene informatie verschaffen

8,1

8,2

8,3

8,28,2

De wijze waarop wij, zowel in als buiten de groep, de extra zorg aan leerlingen organiseren

7,7

7,8

7,8

7,87,8

De wijze waarop u informatie over de ontwikkeling van uw kind ontvangt

7,7

7,8

7,7

7,47,5

Vindt u dat u gemakkelijk uw vragen bij ons kwijt kunt

7,9

8,1

7,9

8,08,2

De wijze waarop wij op school omgaan met uw vragen en/of klachten

7,7

7,9

7,8

7,77,8

In welke mate bent u tevreden over de kwaliteit van het personeel?

7,7

7,7

7,9

8,08,1

De mogelijkheid het 10-minutengesprek met de leerkracht samen met uw kind te kunnen voeren

  

7,6

7,57,9

De informatieverstrekking rondom het 5 gelijke-dagen model

  

7,9

  

Het naschools activiteitenaanbod

  

7,5

7,2 
      

Percentage ingevulde lijsten

58%

45%

58%

69%75%