Tevredenheid van ouders

 

30-01-2023: Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor het invullen van de vragenlijst. De uitkomsten van de vragenlijst geven ons inzicht in hoe u en uw kind(eren) het onderwijs op de Constantijnschool met alle daarbij horende facetten ervaren. Daarnaast biedt het ons de gelegenheid om op basis van de tips en suggesties die u heeft gedaan ‘de puntjes op de i’ te zetten. Dank daarvoor!

In algemene zin concluderen wij dat u meer dan gemiddeld tevreden bent. Op nagenoeg alle onderdelen bent u meer tevreden dan het voorgaande jaar. Velen van u spreken hun waardering uit over de prestaties en inzet van de leerkrachten en dat is een enorme stimulans voor ons allemaal. Dit vertaalt zich ook in een gemiddelde score van 8,0 voor het onderwijsaanbod. Hier zijn wij trots op.

Echter, er zijn ook een aantal punten voor verbetering vatbaar. Meer individuele aandacht, meer variatie in het lesaanbod, vaker toepassen van differentiatie in het lesprogramma en vaker kort en bondig communiceren van nieuwsberichten. Deze suggesties nemen wij ter harte. Wij doen ons uiterste best deze, waar mogelijk, nog meer toe te passen het komende jaar.

Het onderwijs op afstand heeft veel gevraagd van de kinderen, maar ook van u als ouder. Uit uw reacties komt duidelijk naar voren, dat het combineren van thuiswerkende ouder(s) en thuislerende kind(eren) soms best lastig is geweest. Dat begrijpen wij. Wat ontzettend positief is, is dat het onderwijs op afstand tijdens de 2e lockdown in uw ogen sterk is verbeterd. Dit beschouwen wij als een mooie en goede samenwerking tussen ouders, kinderen en school!

Hieronder treft u de resultaten van de vragenlijst aan:

Vragen

2018-2019

2019-2020 2020-2021

2021-2022

2022-2023
Hoe beoordeelt u het onderwijsaanbod voor uw kind?     8,0 8,2 8,2

Hoe beoordeelt u de wijze waarop wij invulling geven aan de christelijke identiteit?

7,8 7,7 8,0 8,0 8,0

Hoe beoordeelt u de veiligheid van de kinderen in en buiten de school?

7,7 7,8 8,0 8,1 8,0

Hoe beoordeelt u de hygiëne bij ons op school?

6,7 7,1 7.3 7,2 7,4

Hoe beoordeelt u de wijze waarop wij algemene informatie (o.a. social schools) verschaffen?

8,2 8,3 8,5 8,7 8,6

Hoe beoordeelt u de wijze waarop wij de extra zorg aan leerlingen organiseren?

7,8 7,7 7,7 8,0 8,0

Hoe beoordeelt u de wijze waarop u informatie over de ontwikkeling van uw kind ontvangt?

7,5 7,5 7,4 7,8 7,6

Vindt u dat u gemakkelijk uw vragen bij ons kwijt kunt?

8,2 8,1 8,4 8,6 8,5

Hoe beoordeelt u de wijze waarop wij op school omgaan met uw vragen en/of klachten?

7,8 7,7 7,8 8,2 8,2

Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van het personeel?

8,1 7,9 8,3 8,4 8,3
Hoe beoordeelt u ons onderwijs op afstand?     7,9 7,8 -
Hoe tevreden bent u over de communicatie met de leerkracht van uw kind tijdens de lockdown?     8,2 8,3 -

De mogelijkheid het 10-minutengesprek met de leerkracht samen met uw kind te kunnen voeren

7,9        
           

Percentage ingevulde lijsten

75% 69% 70% 67% 60%