Wat heeft uw kind nodig?

Uw kind brengt een groot deel van zijn dag op school door. Net als u vinden wij het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat en zich in een veilige en vertrouwde omgeving goed kan ontwikkelen.

Spelend leren

In de 3 kleutergroepen op onze school leert uw kind spelenderwijs. De ervaringen die in het spel worden opgedaan, vormen de basis voor de latere ontwikkeling. De activiteiten in deze groepen zijn gericht op de brede ontwikkeling van uw kind. Juist het spel biedt gelegenheid om te groeien.

In groep 3 verandert de vorm van het onderwijs langzamerhand. Er blijft zeker tijd om te spelen, maar het leren lezen, rekenen en schrijven gaat een grotere plaats innemen.

Toekomstgericht

Vanaf groep 5 werken de kinderen steeds meer zelfstandig. Ze plannen hun activiteiten met dag- en weektaken. Ook neemt het werken met de computer een steeds grotere plaats in. Zo worden studievaardigheden ontwikkeld die in het voortgezet onderwijs van groot belang zijn. Natuurlijk blijft een goede instructie heel belangrijk. In deze leerjaren krijgen de kinderen ook te maken met een nieuwe vakken, zoals aardrijkskunde, natuur en techniek en geschiedenis. Uiteraard blijft er in de bovenbouwgroepen voldoende aandacht voor de expressievakken. 

Onze speerpunten

Om een goede en rijke leeromgeving te scheppen voor de kinderen werken wij vanuit een aantal speerpunten. Wij zetten voor u de voornaamste speerpunten op een rij:

  • Veiligheid en respect. De kinderen voelen zich veilig en gaan met plezier naar school. Respect voor elkaar is een belangrijke voorwaarde om optimaal te kunnen leren.
  • Goed onderwijs. We bieden kwalitatief goed onderwijs, gaan verantwoord om met de verschillen tussen kinderen en laten de talenten van elk kind zo goed mogelijk tot ontwikkeling komen.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is noodzakelijk dat kinderen vanuit een positief zelfbeeld goede sociale vaardigheden ontwikkelen om samen te kunnen werken en spelen. Termen als zelfstandigheid, eigenaarschap, behulpzaamheid, respect en gelijkwaardigheid staan hoog in ons vaandel.
  • Partnerschap met ouders. Het team is samen met de ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Een goed contact met u is daarom essentieel. We zijn een laagdrempelige school, waar ouders terecht kunnen met vragen over de ontwikkeling van hun kind.