Verlof aanvragen

Ieder kind is vanaf vijf jaar leerplichtig. In bijzondere situaties kan een kind extra verlof krijgen. U kunt hierbij denken aan: 

  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind
  • 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders
  • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders
  • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders
  • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind
  • Verhuizing van gezin

Als u extra verlof wil voor uw kind(eren) dan dient u dit schriftelijk aan te vragen. Het formulier hiervoor kunt u ophalen bij meester Sander.