Onze identiteit

De Constantijnschool is een protestants-christelijke basisschool. Onze school wordt ook bezocht door kinderen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond. Iedereen is van harte welkom! We vinden het wel belangrijk dat de uitgangspunten van onze school gerespecteerd worden.

Naast de door de overheid voorgeschreven vakken geven we op onze school ook godsdienstonderwijs. De groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 hebben om de week op maandag een gezamenlijke weekopening. Dit halfuur van samenzijn zien wij als een heel waardevol moment. We zingen samen, we bidden samen en we maken een begin met het thema van de week. Samen met de kinderen wordt de vertaalslag gemaakt van de Bijbelse thema’s naar de praktijk van alledag. En dan blijkt dat de Bijbel nog steeds heel actueel is!

Op de andere dagen worden de Bijbelverhalen in de groepen verteld en/of wordt uit de Bijbel gelezen. Ook is er tijd om met elkaar over het thema verder te praten. Diverse werkvormen worden gebruikt om de Bijbelse verhalen voor de kinderen te laten leven. Ook leren we liederen die passen bij de thema's.