Een dag in groep 1 en 2

In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema’s die in de belevingswereld van uw kind passen, zoals ‘de herfst’ en ‘het ziekenhuis’. Binnen deze thema’s worden voorbereidende reken- en taalactiviteiten aangeboden. Ook alle meer expressieve vakgebieden, zoals muzikale, dramatische, en beeldende vorming, worden binnen dit thema opgepakt. Zo gaat het thema leven voor de kinderen en leren ze hoe de wereld om hen heen in elkaar zit.

Zelf plannen

Door te werken met een planbord en een eigen planner krijgt uw kind de gelegenheid zelf keuzes te maken. Onze leerlingen kunnen kiezen wat ze wanneer gaan doen. Deze keuzemomenten worden afgewisseld met opdrachten die wat meer sturend van aard zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelf keuzes te maken, maar ook in staat zijn opdrachten uit te voeren.

Gezellig in de kring

De dag wordt meestal in de kring begonnen. Er wordt gezongen, gebeden en de kinderen mogen om de beurt iets vertellen. Het leren spreken en luisteren naar elkaar staat hierbij centraal. Respect en waardering spelen zo al vroeg een grote rol.

Themahoeken

Daarna spelen en werken de kinderen in themahoeken en aan tafels. De opdrachten worden steeds zo ingericht dat kinderen daar op hun eigen niveau aan kunnen werken. Zo kunnen ze die stappen in hun ontwikkeling maken waar ze aan toe zijn. We hechten veel waarde aan een stimulerende en uitdagende omgeving.

Lekker naar buiten

Als het mooi weer is, spelen de kinderen meestal buiten. Als het weer wat minder is, staat er een mooie speelhal tot onze beschikking, zodat ook de motorische ontwikkeling voldoende aandacht krijgt.

Traktatietips

De verjaardag van uw kind is aangebroken. Op school zorgen we ervoor dat de jarige in het zonnetje wordt gezet. De stoel van de jarige wordt versierd en de verjaardagshoed heeft de juf al in elkaar gezet. Het feest op school kan beginnen.