Samen met ouders

Betrokken ouders zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Als ouders betrokken zijn bij school leidt dat tot betere leerprestaties. Het team van de Constantijnschool ziet de ouders als educatief partner in de begeleiding van ieder kind.

U kent uw kind het beste, daarom kijken wij graag samen met u naar de behoeften en talenten van uw kind. Daarbij luisteren wij ook actief naar de stem van het kind in afstemmingsgesprekken en bij zijn deelname aan het 10-minutengesprek.

Schoolontwikkeling en activiteiten

Er zijn heel veel ouders actief bij onze school betrokken. Via de medezeggenschapsraad en de schoolraad denken zij mee in de schoolontwikkeling. Ouders in de ouderraad helpen actief mee met de organisatie van vieringen en activiteiten. Daarnaast kunnen we bij ‘losse’ activiteiten een beroep doen op de inzet van heel veel ouders. We zijn er trots op dat er op onze school zo’n grote ouderbetrokkenheid is!