Vacature

Nieuwe leden gezocht voor schooljaar 2018/2019!
Per direct zijn we op zoek naar 2 nieuwe leden voor de Schoolraad.

Wat doet de Schoolraad?
De Schoolraad fungeert als klankbord en overlegorgaan voor de directeur van de school.
We vergaderen 4 a 5 keer per jaar op school. De vergaderingen verlopen in een fijne sfeer!
De Schoolraad heeft een adviserende rol. Vanuit de Schoolraad neemt één lid deel aan de overkoepelende Stichtingsraad. De Stichtingsraad fungeert als overlegorgaan voor het College van Bestuur en doet mee met het benoemen van leden voor de Raad van Toezicht.

De onderwerpen die ter sprake komen hebben te maken met:
-de kwaliteit van het onderwijs dat op school gegeven wordt
-de samenwerking tussen de school en de ouders t.a.v. de opvoeding van kinderen
-zaken die de christelijke identiteit van de school raken
-alle andere thema’s die op dat moment belangrijk zijn zoals deze bijvoorbeeld zijn verwoord in het schoolplan
-de Schoolraad is een aanspreekpunt voor alle ouders van de school

Lid worden
Wil je meedenken met de Schoolraad, dan onderschrijf je uit overtuiging de grondslag en doelstelling van de Stichting. Leden van de Schoolraad worden benoemd voor drie jaar en kunnen aansluitend één keer worden herbenoemd.

Enthousiast geworden? Stuur je reactie naar: sr.constantijn@spco.nl

Heb je vragen, neem gerust contact op met een van de onderstaande leden; Miranda den Bak, Mark Bouwmeester, Martanja van Mourik.

 

Deze vacature is geplaatst op 25-05-2018